Cộng tác viên Dược điển Việt Nam V

CÁC CỘNG TÁC VIÊN DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V

DS. Nguyền Kim Anh
ThS. Cao Ngọc Anh
DS. Nguyền Thị Vân Anh
ThS. Phạm Huy Bách
ThS. Phạm Thị Kiều Dung
TS. Lê Việt Dũng
ThS. Trần Kiều Duyên
TS. Đồ Tuấn Đạt
ThS. Nguyễn Thành Đạt
ThS. Mai Thanh Hả
ThS. Phạm Thị Hà
ThS. Tràn Thị Thu Hà
ThS. Nguyễn Thị Thu Hẳng
TS. Nguyễn Thị Minh Hiền
DS. Nguyền Thị Thu Hiền
ThS. Trần Hoàng
GS. Phạm Gia Huệ
ThS. Trần Thị Thanh Huế
ThS. Lê Thị Thu Huyền
DS. Lê Thị Cẩm Hương
ThS. Hoàng Thị Hường
ThS. Nguyễn Thị Thu Hường
ThS. Trẩn Đình Khải
TS. Đặng Văn Khánh
ThS. Phạm Văn Kiền
TS. Nguvễn Thị Kiều
DS. Le Thành Lâm
TS. Nguyên Thị Liên
DS. Nguyền Ngọc Liều
CN. ĐỒ Khánh Linh
DSCKI. Ngô Thị Lư
ThS. Nguyễn Thị Lý
ThS. Đoàn Thị Tuyết Mai
DS. Phạm Hồng Minh
DS. Lê Thị Quỳnh Nga
TS. Trần Minh Ngọc
TS. Hà Thị Vân Oanh
ThS. Bùi Việt Phương
TS. Nguyền Thị Phương
TS. Nguyễn Thị Lan Phương
ThS. Nguyễn Thị Lan Phương
ThS. Nguyễn Thị Thanh Phương
ThS. Hoàng Thị Tâm
ThS. Nguyễn Thị Minh Tâm
ThS. Phạm Thị Thanh Tâm
ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
ThS. Đoàn Hừu Thiền
ThS. DỒ Bích Thuận
DSCKI. Nguyền Thị Ngọc Trâm
ThS. Trần Thị Thu Trang
PGS.TS. Lê Văn Truyền
TS. Nguyễn Hoàng Tuấn
PGS.TS. Nguyễn Tường Vi

CÁC CƠ QUAN VÀ ĐƠN VỊ THAM GIA XÂY DỰNG DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V

Cục quàn lý Dược, Bộ Y tế
Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ
Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ưonng, Bộ Y tế
Viện Kiểm nghiệm Thuốc TP, Hồ Chí Minh, Bộ Y tế
Trường Đại học Dược Hà Nội
Khoa Dược, Đại học Y – Dược TP. Hồ Chí Minh
Viện Dược liệu, Bộ Y te
Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và Sinh phẩm Y tế, Bộ Y tế
Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Bộ Y tế
Trung tâm Kiểm nghiệm Hà Nội
Trung tâm Kiểm nghiệm Thuổc, Mỳ phẩm, Thực phẩm Thừa Thiên Huế
Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phấm, Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Viện kiểm nghiệm, nghiên cứu Dược và trang thiết bị y tế quân đội
Một sổ doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh Dược…