VIÊN NÉN BAO TAN TRONG RUỘT ACID ACETYLSALICYLIC

VIÊN NÉN BAO TAN TRONG RUỘT ACID ACETYLSALICYLIC Tabellae Acidi acetylsalicylici Viên bao tan trong ruột aspirin Là viên nén bao tan trong ruột chứa acid acetylsalicylic. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong...

VIÊN NÉN ACICLOVIR

VIÊN NÉN ACICLOVIR Tabellae Acicloviri VIÊN NÉN ACICLOVIR Là viên nén chứa aciclovir. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây: Hàm...

KEM ACICLOVIR

KEM ACICLOVIR Cremoris Acicloviri KEM ACICLOVIR Là thuốc kem dùng ngoài da có chứa aciclovir. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc mềm dùng trên da và niêm mạc” (Phụ lục...

ACICLOVIR

ACICLOVIR Aciclovirum Aciclovir là 2-amino-9--1,9-dihydro-6H-purin-6-on, phải chứa từ 98,5 % đến 101,0%, C8H11N503, tính theo chế phẩm khan. Tính chất  Bột kết tinh màu trắng hoặc gần như trắng. Khó tan trong nước, dễ tan trong, dimethyl...

NANG ACETYLCYSTEIN

NANG ACETYLCYSTEIN Capsulae Acetylcysteini Là nang cứng chứa acetylcystein. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận Thuốc nang (Phụ lục 1. 13) và các yêu cầu sau đây: Hàm lượng acetylcystein, C5H9NO3S,...

TUBERCULIN PPD

TUBERCULIN PPD Tuberculini derivatum proteinosum purificatum Tuberculin PPD là sinh phẩm chứa chất có hoạt tính gây phản ứng da đặc hiệu đối với bệnh lao, được điều chế từ canh thang nuôi...

HUYẾT THANH MIỄN DỊCH VIÊM GAN B 

HUYẾT THANH MIỄN DỊCH VIÊM GAN B Immunoglobulinum humanum hepatitidis B Huyết thanh miễn dịch viêm gan B dùng cho người là chế phẩm vô trùng dạng lỏng hoặc đông khô có chứa...

HUYẾT THANH KHÁNG UỐN VÁN

HUYẾT THANH KHÁNG UỐN VÁN Intmunoserum tetanicum ad usum humanum Huyết thanh kháng độc tổ uốn ván là chế phẩm có chửa globulin kháng độc tố, có khả năng trung hòa đặc hiệu...

HUYẾT THANH KHÁNG NỌC RẮN.

HUYẾT THANH KHÁNG NỌC RẮN. Immunoserum contra venena Huyết thanh kháng nọc rắn là chể phẩm chứa các globulin miễn dịch kháng nọc rắn có khả năng trung hòa đặc hiệu nọc rắn...

VIÊN NÉN ACID ACETYLSALICYLIC

VIÊN NÉN ACID ACETYLSALICYLIC Tabellae Acidi acetylsalicylici Viên nén aspirin Là viên nén chứa acid acetylsalicylic. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các yêu...