Home Tags Acid acetic trong peptid tổng hợp

Tag: acid acetic trong peptid tổng hợp

APLICATIONS

Hà thủ ô trắng (rễ)

Radix Streptocauli Rễ đã phơi hay sấy khô của cây Hà thủ ô trắng [Streptocaulon juventas (Lour.) Merr.}, họ Thiên lý (Asclepiadaceae). Mô tả Rễ nạc hình...

phenylpropanolamin hydroclorid

VINBLASTIN SULFAT

UY LINH TIÊN (Rễ và Thân rễ)

HOT NEWS