Home Tags ACID ARISTOLOCHICI TRONG DƯỢC LIỆU

Tag: ACID ARISTOLOCHICI TRONG DƯỢC LIỆU

APLICATIONS

THỔ PHỤC LINH (Thân rễ)

THỔ PHỤC LINH (Thân rễ) Rhizoma Smliacis glabrae Khúc khắc Thân rễ đã phơi hay sấy khô của cây Thổ phục linh, còn có tên là Khúc...

MA HOÀNG 

AMONI CLORID

HOT NEWS