Home Tags ACID ASCORBIC

Tag: ACID ASCORBIC

APLICATIONS

METHYLDOPA

C10H13NO4.1/2H20                               p.t.l:238,2 Methyldopa là acid(2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)- 2-methylpropanoic ngậm 1,5 phân tử nước...

CAM THẢO NAM

Phổ Niclosamid

LONG ĐỜM (Rễ và Thân rễ)

HOT NEWS