Home Tags ACID BORIC

Tag: ACID BORIC

APLICATIONS

Cỏ tranh ( thân rễ)

CỎ TRANH (Thân rễ) Rhizoma Imperatae cylindricae Bạch mao căn Dược liệu là thân rễ đã phơi hay sấy khô của cây Cỏ tranh {Imperata cylindrica...

PROGESTERON

VIÊN NÉN TOLBUTAMID

VIÊN NÉN METHIONIN

HOT NEWS