Home Tags ACID CITRIC NGẬM MỘT PHÂN TỬ NƯỚC

Tag: ACID CITRIC NGẬM MỘT PHÂN TỬ NƯỚC

APLICATIONS

VỌNG CÁCH (Lá)

VỌNG CÁCH (Lá) Folium premnae corymbosae Lá đã phơi hay sấy khô của cây Vọng cách , họ Cỏ roi ngựa (Verbenaceae). Mô tả Lá hình trái xoan...

KAOLIN NHẸ THIÊN NHIÊN

PIPERACILIN NATRl

HOT NEWS