Home Tags ACID HYDROCLORIC LOÃNG

Tag: ACID HYDROCLORIC LOÃNG

APLICATIONS

TINH DẦU QUẾ (Aetheroleum Cinnamomi)

TINH DẦU QUẾ Aetheroleum Cinnamomi Lấy từ vỏ thân hoặc vỏ cành Quế (Cinamomum cassia Presl. - Cinamomum aromaticum Ne) hoặc một số loài Quế khác {Cinamomum spp.),...

VIÊN NÉN PARACETAMOL VÀ CODEIN

DẦU BÉO

PIPERAZIN PHOSPHAT

HOT NEWS