Home Tags Actiso lá

Tag: Actiso lá

ACTISÔ (Lá)

APLICATIONS

BẠCH TẬT LÊ (Quả)

Quả chín phơi khô của cây Bạch tật lê {Tribulưs terrestris L.), họ Tật lê (Zygophyllaceae). Mô tả bạch tật lê Quả hình cầu, đường kính...

Phổ Morphin

XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ ESTER

HOT NEWS