Home Tags Actiso lá

Tag: Actiso lá

ACTISÔ (Lá)

APLICATIONS

DAPSON

Dapsonum   C12H22N2O2S                      p.t.l: 248,3 Dapson là 4,4’-sulphonyldianilin, phải chứa từ 99,0 % đến 101,0 %...

VIÊN NÉN ACICLOVIR

SA SÂM (Rễ)

ĐỊA DU (rễ)

HOT NEWS