Home Tags ALOPURINOL

Tag: ALOPURINOL

APLICATIONS

BROMHEXIN HYDROCLORID

BROMHEXIN HYDROCLORID Bromhexini hydrochloridunt Bromhexin hydroclorid là N-(2-amino-3,5-dibromobenzyl)-N-methylcyclohexanamin hydroclorid, phải chứa từ 98,5 % đến 101,5 % C14H21Br2ClN2, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Bột...

THƯƠNG TRUẬT (Thân rễ)

VIÊN NÉN AMIODARON

HOT NEWS