Home Tags AMBROXOL HYDROCLORID

Tag: AMBROXOL HYDROCLORID

APLICATIONS

Ba kích [Rễ]

Ba Kích (Rễ) Radix Morindae officinalis Dây ruột gà Rễ đã phơi hay sấy khô của cây Ba kích (Morinda officinalis How), họ Cà phê (Rubiaceae). Mô tả...

CÁC VẮC XIN DÙNG CHO NGƯỜI

IMIPENEM

HOT NEWS