Home Tags AMBROXOL HYDROCLORID

Tag: AMBROXOL HYDROCLORID

APLICATIONS

NANG PIRACETAM

Capsulae Piracetami Là nang cứng có chứa piracetam. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc nang” (Phụ lục 1.13) và các...

ĐỊNH TÍNH CÁC PENICILIN

Phổ Promethazin

Phổ Acid nalidixic

HOT NEWS