Home Tags AMIODARON HYDROCLORID

Tag: AMIODARON HYDROCLORID

APLICATIONS

NGŨ GiA BÌ GAI (Vỏ rễ, vỏ thân)

NGŨ GiA BÌ GAI (Vỏ rễ, vỏ thân) Cortex Acanthopanacis trifoliati Vỏ rễ và vỏ thân đã phơi hay sấy khô của cây Ngũ gia  bì...

BETAMETHASON VALERAT

MANGIFERIN

THUỐC TIÊM TRUYỀN PARACETAMOL

HOT NEWS