Home Tags AMIODARON HYDROCLORID

Tag: AMIODARON HYDROCLORID

APLICATIONS

BISACODYL

BISACODYL Bisacodylum Bisacodyl là 4,4’-(pyridin-2-ylmethylen)diphenyl diacetat, phải chứa từ 98,0 % đến 101,0 % C22H19N04, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Bột kết tinh màu...

HALOPERIDOL

Phổ Tramadol hydroclorid

HOT NEWS