Home Tags AMLODIPIN BESILAT

Tag: AMLODIPIN BESILAT

APLICATIONS

NGƯU TẤT

NGƯU TẤT (Rễ) Radix Achyranthis bidentatae Rễ đã phơi hay sấy khô của cây Ngưu tất (Achyranthes bidentata Blume), họ Rau giền (Amaranthaceae). Mô tả Rễ...

MEPROBAMAT

RAU ĐẮNG ĐẤT

Phổ Niclosamid

HOT NEWS