Home Tags AMODIAQUIN HYDROCLORID

Tag: AMODIAQUIN HYDROCLORID

- Advertisement -

APLICATIONS

NGA TRUẬT (Thân rễ)

NGA TRUẬT (Thân rễ) Rhizoma Curcumae zedoariae Tam nại, Nghệ đen, Ngải tím Thân rễ đã chế biến phơi hay sấy khô của cây Nga  truật  ,...

THIÊN MÔN ĐÔNG (Rễ)

VIÊN NÉN HEPTAMINOL

DIAZEPAM

HOT NEWS