Home Tags AMOXICILIN NATRI

Tag: AMOXICILIN NATRI

- Advertisement -

APLICATIONS

ACID HYDROCLORIC LOÃNG

ACID HYDROCLORIC LOÃNG Acidum hydrochloricum dilutum Acid hydrocloric loãng phải chứa từ 9,5 % đến 10,5 % (kl/kl)HCl, Acid hydrocloric loãng được điều chế bằng cách thêm 274...

NGẢI CỨU

phenylpropanolamin hydroclorid

ĐƯỜNG TRẮNG

HOT NEWS