Home Tags ARTESUNAT

Tag: ARTESUNAT

APLICATIONS

METHADON HYDROCLORID

C21H27NO.HCl                        p.t.l: 345,9 Methadon hydroclorid là (6RS)-6-(dimethylamino)-4,4- diphenylheptan-3-on hydroclorid, phải chứa từ 99,0 %...

TIỂU HỒI (Quả)

Đỗ trọng (vỏ thân)

LỨC (Lá)

HOT NEWS