Home Tags ATENOLOL

Tag: ATENOLOL

ATENOLOL

- Advertisement -

APLICATIONS

BÈO TẤM

Herba Spirodelae polyrrhiza Phù bình, Tử bình, Bèo tấm tía Toàn cây phơi sấy khô của cây Bèo tấm {Spirodelapolyrrhiza (L.) Schield., họ Bèo tấm (Lemmaceae). Mô...

Phổ Nifedipin

THANH BÌ

NHŨ TƯƠNG THUỐC Emulsiones 

HOT NEWS