Home Tags Bạc hà

Tag: bạc hà

APLICATIONS

MENTHOL TẢ TUYỀN

C10H20O                                     P.t.l: 156,3 Menthol tả tuyền là (1R,2S,5R)-5-methyl-2-(1-methylethyl)...

KÊ HUYẾT ĐẰNG

HEPTAMINOL HYDROCLORID

NGÀNH NGẠNH (Lá)

HOT NEWS