Home Tags Bạch đậu khấu

Tag: bạch đậu khấu

APLICATIONS

LỖ KHÍ VÀ CHỈ SỐ LỖ KHÍ

PHỤ LỤC 12.24 Một số trường hợp, lỗ khí và chỉ số lỗ khí có ý nghĩa trong kiểm nghiệm dược liệu, số lượng lỗ...

Dừa cạn (rễ)

QUẾ (Vỏ thân, vỏ cành) 

Cần tây (toàn cây)

HOT NEWS