Home Tags BẠCH TRUẬT

Tag: BẠCH TRUẬT

- Advertisement -

APLICATIONS

VIÊN NÉN DIMENHYDRINAT

Tabellae Dimenhydrinati Là viên nén chứa dimenhydrinat. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1 .20) và...

VIÊN NÉN KALI CLORID

NÚC NÁC

VIÊN NÉN PROMETHAZIN HYDROCLORID

HOT NEWS