Trang chủ Tags BÁN BIÊN LIÊN

Tag: BÁN BIÊN LIÊN

- Advertisement -

APLICATIONS

ACEBUTOLOL HYDROCLORID

ACEBUTOLOL HYDROCLORID Acebutolol hydrochloridum Acebutolol hydroclorid là N-propoxy]phenyl]butanamid hydrochlorid, phải chứa từ 99,0 % đến 101,0 % C18H29ClN2O4, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Bột kết...

TRÀM (Cành và lá)

Phổ Cimetidin

TIỂU HỒI (Quả)

HOT NEWS