Home Tags BARI SULFAT PHA HỖN DỊCH

Tag: BARI SULFAT PHA HỖN DỊCH

APLICATIONS

VIÊN NÉN PHTHALYLSULFATHIAZOL

Tabellae Phthalylsulfathiazoli Là viên nén chứa phthalylsulfathiazol. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các...

POLYSORBAT 80

NATRl CITRAT

CHÈ THUỐC

HOT NEWS