Home Tags BENZALKONIUM CLORID

Tag: BENZALKONIUM CLORID

APLICATIONS

NANG DOXYCYCLIN

Capsulae Doxycyclini Là nang cứng chứa doxycyclin hydroclorid (doxycyclin hyclat). Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận "Thuốc nang" (Phụ lục 1.13)...

Phổ PolyStyren

Phổ Nifedipin

HOT NEWS