Home Tags BENZALKONIUM CLORID

Tag: BENZALKONIUM CLORID

APLICATIONS

Phổ Acid tranexamic

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Acid tranexamic với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Vinblastin Sulfat

ĐƯỜNG TRẮNG

HOT NEWS