Home Tags BETAMETHASON NATRI PHOSPHAT

Tag: BETAMETHASON NATRI PHOSPHAT

APLICATIONS

VIÊN NÉN PEFLOXACIN MESYLAT

Tabellae Pefloxacini mesylati Là viên nén hoặc viên nén bao phim chứa pefloxacin mesylat. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc...

VIÊN NÉN ALOPURINOL

LÁ LỐT

Diệp hạ châu

HOT NEWS