Home Tags Bồ bồ

Tag: Bồ bồ

BỒ BỒ

APLICATIONS

Phổ Lincomycin hydroclorid

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Lincomycin hydroclorid với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

XÁC ĐỊNH TRO SULFAT

Dâu (cành)

HOT NEWS