Home Tags Bồ bồ

Tag: Bồ bồ

BỒ BỒ

APLICATIONS

THUỐC TIÊM DICLOFENAC NATRI

Injectio Diclofenaci natrii Là thuốc tiêm chứa diclofenac natri. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận "Thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền” (Phụ...

DỊCH TRUYỀN RINGER – LACTAT

CAO LỎNG TỨ NGHỊCH

NÁNG HOA TRẮNG (Lá)

HOT NEWS