Home Tags Bồ bồ

Tag: Bồ bồ

BỒ BỒ

APLICATIONS

ATORVASTATIN CALCI TRIHYDRAT

ATORVASTATIN CALCI TRIHYDRAT Atorvastatinum calcium trihydricum Atorvastatin calci trihydrat là calci (3R,5R)-7--3,5-dihydroxyheptanoat trihydrat, phải chứa từ 97,0 % đến 102,0 % C66H68CaF2N4O10, tính theo chế phẩm khan. Tính chất Bột...

Hà thủ ô trắng (rễ)

LONG NHA THẢO

Diệp hạ châu

HOT NEWS