Home Tags BÔNG HÚT NƯỚC TIỆT KHUẨN

Tag: BÔNG HÚT NƯỚC TIỆT KHUẨN

APLICATIONS

VIÊN NÉN ACEBUTOLOL

VIÊN NÉN ACEBUTOLOL Tabellae Acebutololl VIÊN NÉN ACEBUTOLOL Là viên nén chứa acebutolol hydroclorid. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ...

DEXAMETHASON NATRI PHOSPHAT

VIÊN NÉN DIMENHYDRINAT

THỔ PHỤC LINH (Thân rễ)

HOT NEWS