Home Tags BỘT PHA TIÊM AMOXICILIN VÀ ACID CLAVULANIC

Tag: BỘT PHA TIÊM AMOXICILIN VÀ ACID CLAVULANIC

- Advertisement -

APLICATIONS

VERAPAMIL HYDROCLORID

Verapamili hydrochloridum Verapamil hydroclorid là (2RS)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)- 5-(methyl)amino]-2-( 1 - methylethyl)pentannitril hydroclorid, phải chứa từ 99,0 % đến 101,0 % C27H38N2O4.HCl, tính theo chế phẩm đã...

VIÊN NÉN TINIDAZOL

DIMENHYDRINAT

Cỏ tranh ( thân rễ)

HOT NEWS