Home Tags BỘT PHA TIÊM AMPICILIN

Tag: BỘT PHA TIÊM AMPICILIN

APLICATIONS

TRIMETHOPRIM

Trimethoprim là 5-(3,4,5-trimethoxybenzyl) pyrimidin-2,4-diamin, phải chứa từ 98,5 % đến 101,0 % C14H18N4O3, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Trimethoprim Bột trắng hoặc trắng...

CALCI CARBONAT (Calcii carbonas)

Cốc tinh thảo

HOT NEWS