Home Tags BỘT PHA TIÊM BENZATHIN BENZYLPENICILIN

Tag: BỘT PHA TIÊM BENZATHIN BENZYLPENICILIN

APLICATIONS

THUYỀN THOÁI

THUYỀN THOÁI Periostracum Cicadae Xác ve sầu Xác lột của con Ve sầu lúc có cánh (Cryptotvmpana pustulata Fabricius), họ Ve sầu (Cicadidae). Mô tả Thuyền thoái hình bầu...

Phổ Ampicilin natri

XYLOMETAZOLIN HYDROCLORID

HOT NEWS