Thứ Tư, Tháng Mười Một 25, 2020
Home Tags BỘT PHA TIÊM VINBLASTIN SULFAT

Tag: BỘT PHA TIÊM VINBLASTIN SULFAT

- Advertisement -

APLICATIONS

Phổ Dapson

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Dapson với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Hương gia bì (Vỏ rễ)

THIÊN TRÚC HOÀNG

Phổ Erythromycin ethyl sucinat

HOT NEWS