Home Tags CÁ NGỰA

Tag: CÁ NGỰA

CÁ NGỰA

APLICATIONS

ACID SALICYLIC

ACID SALICYLIC Acidum salicylicum Acid salicylic là acid 2-hydroxybenzencarboxylic, phải chứa từ 99,0 % đến 100,5 % C7H603, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Tinh thể hình...

Phổ Vinblastin Sulfat

NANG ARTEMETHER

HOT NEWS