Home Tags CÁC CHẤT CHIẾT ĐƯỢC TRONG DƯỢC LIỆU

Tag: CÁC CHẤT CHIẾT ĐƯỢC TRONG DƯỢC LIỆU

APLICATIONS

MAGNESI CARBONAT NẶNG

Magnesii subcarbonas ponderosus Magnesi carbonat nặng là magnesi carbonat hydrat base, phải chứa từ 40,0 % đến 45,0 % MgO. Tính chất Bột trắng. Thực tế không...

AMIKACIN

NƯỚC ĐỂ PHA THUỐC TIÊM

HOT NEWS