Home Tags CÁC MACROGOL

Tag: CÁC MACROGOL

CÁC MACROGOL

APLICATIONS

Cỏ xước (rễ)

Radix Achyranthis asperae Rễ đã phơi hay sấy khô của cây Cỏ xước (Achyranthes aspera L.), họ Rau giền (Amaranthaceae). Mô tả Rễ nhỏ cong queo, bé...

Phổ Sulfasalazin

ALVERIN CITRAT

CỠ BỘT VÀ RÂY

HOT NEWS