Home Tags CALCI HYDROXYD

Tag: CALCI HYDROXYD

APLICATIONS

VIÊN NÉN PHYTOMENADION

Tabellae Phytomenadioni Là viên nén nhai hay ngậm chứa phytomenadion. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận ‘Thuốc viên nén” (Phụ lục...

VIÊN NÉN NITROFURANTOIN

VIÊN NÉN TINIDAZOL

ASPARTAM

HOT NEWS