Home Tags Canh que

Tag: canh que

QUẾ (Cành)

APLICATIONS

Phổ Captopril

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Captopril với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Diclofenac diethylamin

SÀI HỒ (Rễ)

NHŨ HƯƠNG

HOT NEWS