Home Tags CAO BỔ PHỔI

Tag: CAO BỔ PHỔI

CAO BỔ PHỔI

APLICATIONS

Đại (hoa)

Flos Plumeriae rubrae Bông sứ, Hoa sứ trắng Hoa đã phơi hoặc sấy nhẹ đến khô của cây Đại , họ Trúc đào (Apocynaceae). Mô tả Hoa dài...

RAU MÁ

HISTIDIN

HOT NEWS