Home Tags CAO BỔ PHỔI

Tag: CAO BỔ PHỔI

CAO BỔ PHỔI

APLICATIONS

THUỐC TIÊM TRUYỀN PARACETAMOL

Injectio Paracetamoli Là dung dịch vô khuẩn của paracetamol trong dung môi thích hợp. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận ‘Thuốc...

NGƯU BÀNG (Quả)

DEXCLORPHENIRAMIN MALEAT

VIÊN NGẬM AMPHOTERICIN

HOT NEWS