Home Tags Cao Ích mẫu

Tag: cao Ích mẫu

CAO ÍCH MẪU

APLICATIONS

BENZYLPENICILIN KALI

BENZYLPENICILIN KALI Beniylpenicilinum kalicum Benzylpenicilin kali là kali (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7- oxo-6--4-thia-1-azabicycloheptan-2-carboxylat, được sản xuất bằng cách nuôi cấy chủng Penicilium notatum hoặc các chủng cùng họ hay...

XÁC ĐỊNH DUNG MÔI TỒN DƯ

KALI PERMANGANAT

THUỐC TIÊM HYDROCORTISON ACETAT

HOT NEWS