Home Tags Cao lỏng hoắc hương chính khí

Tag: cao lỏng hoắc hương chính khí

APLICATIONS

VIÊN NÉN ACID ACETYLSALICYLIC

VIÊN NÉN ACID ACETYLSALICYLIC Tabellae Acidi acetylsalicylici Viên nén aspirin Là viên nén chứa acid acetylsalicylic. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên...

AMBROXOL HYDROCLORID

HOT NEWS