Home Tags Cao lỏng hoắc hương chính khí

Tag: cao lỏng hoắc hương chính khí

APLICATIONS

PIRACETAM

C6H10N2O2                               p.t.l: 142,2 Piracetam là 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamid, phải chứa từ 98,0 %...

BÔNG HÚT NƯỚC TIỆT KHUẨN

AMIODARON HYDROCLORID

HYDROXOCOBALAMIN CLORID

HOT NEWS