Home Tags Chè đắng

Tag: chè đắng

Chè đắng (lá)

APLICATIONS

ỔI

ỔI (Lá) Folium Psidii guajavae Lá đã phơi hoặc sấy khô của cây Ổi (Psidium guajava L.). họ Sim (Myrtaceae). Mô tả Lá đơn, nguyên, phiến lá...

ALOPURINOL

KALI CLORID

HOT NEWS