Home Tags Chè đắng

Tag: chè đắng

Chè đắng (lá)

APLICATIONS

Phổ Ethambutol hydroclorid

Dưới dây là hình ảnh của Phổ Ethambutol hydroclorid với các thông số như: Độ truyền sóng (%); số sóng (cm-1);…

Phổ Fluocinolon acetonid dihydrat

VIÊN NÉN ALOPURINOL

VIÊN NÉN METHYLPREDNISOLON

HOT NEWS