Home Tags Chè đắng

Tag: chè đắng

Chè đắng (lá)

APLICATIONS

VIÊN NÉN PROMETHAZIN HYDROCLORID

Tabellae Promethazini hydrochloridi Là viên bao chứa promethazin hydroclorid. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận ‘'Thuốc viên nén” mục “Viên bao”...

NANG AMOXICILIN

Phổ Adrenalin (epinephrin)

HOT NEWS