Home Tags Chè dây

Tag: chè dây

Chè dây (lá)

APLICATIONS

NƯỚC OXY GIÀ LOÃNG 10 %

Solutio Hydrogeniiperoxydi diluta10% Nước oxy già loãng chứa từ 9.0 g đến 11,5 g H2O2 trong 100 ml. Một thể tích dung dịch tương ứng...

Cốt khí (rễ)

MORPHIN HYDROCLORID

HOT NEWS