Home Tags Chè dây

Tag: chè dây

Chè dây (lá)

APLICATIONS

VIÊN NÉN PIPERAZIN PHOSPHAT

Tabellae Piperazini phosphatis Là viên nén hoặc viên nén nhai chứa piperazin phosphat. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên...

NƯỚC ĐỂ PHA THUỐC TIÊM

BÁN HẠ (Thân rễ)

HOT NEWS