Home Tags CHỈ SỐ pH

Tag: CHỈ SỐ pH

APLICATIONS

AMIODARON HYDROCLORID

AMIODARON HYDROCLORID Amiodaroni hydrochloridum Amiodaron hydroclorid là (2-butylbenzofuran-3-yl)-3,5-diiodophenyl] methanon hydroclorid, phải chứa từ 98,5 % đến 101,0 % C25H2912NO3.HCl, tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Bột...

VIÊN NÉN METFORMIN

DIPHENHYDRAMIN HYDROCLORID

Phổ Tramadol hydroclorid

HOT NEWS