Home Tags Chỉ số xà phòng hóa

Tag: chỉ số xà phòng hóa

APLICATIONS

AMPICILIN

AMPICILIN Ampicillinum Ampicilin là acid (2S,5R,6R)-6-amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicycloheptan-2-carboxylic, phải chứa từ 96,0 % đến 102,0 % C16H19N3O4S , tính theo chế phẩm khan. Sản phẩm bán tổng hợp từ một...

NƯỚC CẤT

BETAMETHASON DIPROPIONAT

HOÀN AN THAI

HOT NEWS