Home Tags CHIẾT KIỆT ALCALOID

Tag: CHIẾT KIỆT ALCALOID

APLICATIONS

CALCI PANTOTHENAT (Calcii pantothenas)

CALCI PANTOTHENAT Calcii pantothenas Calci pantothenat là calci bis, phải chứa từ 98,0 % đến 10l,0 % C18H32CaN2Ol0. tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Bột trắng,...

Cần tây (quả)

Địa liền (thân rễ)

HOÀN BÁT TRÂN

HOT NEWS