Home Tags CHUẨN ĐỘ TRONG MÔI TRƯỜNG KHAN

Tag: CHUẨN ĐỘ TRONG MÔI TRƯỜNG KHAN

- Advertisement -

APLICATIONS

SÂM CAU (Thân rễ)

SÂM CAU (Thân rễ) Rhlzoma Curculiginis Tiên mao Thân rễ đã phơi hay sẩy khô cùa cây Sâm cau (Curculigo orchioides Gaertn.), họ Thủy tiên (Amaryliidaceae). Mô tả Thân...

METHYL SALICYLAT

TINH DẦU BẠCH ĐÀN

TẾ TÂN (Rễ và Thân rễ)

HOT NEWS