Home Tags Chuyên luận hóa dược

Tag: chuyên luận hóa dược

APLICATIONS

THĂNG MA (Thân rễ)

THĂNG MA (Thân rễ) Rhizoma Cimicifugae Thân rễ đã phơi hay sấy khô của các loài Thăng ma Cimicifuga heracleifolia Koni., Cimicifuga dahurica (Turez.) Maxim, hoặc...

NATRI SULFACETAMID

Hoàng tinh (thân rễ)

Bột pha tiêm amoxicilin

HOT NEWS