Home Tags CLORAL HYDRAT

Tag: CLORAL HYDRAT

- Advertisement -

APLICATIONS

VINCRISTIN SULFAT

Vincristini sulfas Vincristin sulfat là methyl (3aR,4R,5S,5aR,10bR,13aR)-4-(acetyloxy)-3aethyl-9-indol-9-yl]-6-formyl-5-hydroxy-8-methoxy-3a,4,5,5a,6,11,12,13a-octahydro-1H- indolizinocarbazol-5-carboxylat sulfat, phải chứa từ 95,0 % đến 104,0 % tính theo chế phẩm đã làm khô. Tính chất Vincristin...

Phổ PolyStyren

Cốt toái bổ (thân rễ)

VIÊN NÉN ALBENDAZOL

HOT NEWS