Home Tags Cloroquin photphat

Tag: cloroquin photphat

APLICATIONS

HALOTHAN

C2HBrClF3                         p.t.l: 197,4 r Halothan là (RS)-2-bromo-2-cloro-1,1,1-trifluoroethan và được thêm 0,01 % (kl/kl) thymol. Tính chất Chất...

VIÊN NÉN PHENYTOIN

SIRÔ PROMETHAZIN HYDROCLORID

HOT NEWS