Home Tags Cỏ mần trầu

Tag: cỏ mần trầu

Cỏ mần trầu

APLICATIONS

VIÊN NÉN MEFLOQUIN

Tabellae Mefloquini Là viên nén chứa mefloquin hydroclorid. Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và...

VIÊN NÉN OFLOXACIN

AMPHOTERICIN B

HOT NEWS