Home Tags Cỏ ngọt

Tag: cỏ ngọt

Cỏ ngọt (lá)

APLICATIONS

PIROXICAM

C15H13N304S              P.t.l: 331,4 Piroxicam là 4-hydroxy-2-methyl-N-(pyridin-2-yl)-2H- 1, 2-benzothiazin-3-carboxamid-1, 1 -dioxyd, phải chứa từ 98,5 % đến 101,0 % C15H13N304S ,...

Phổ Irbesartan

XÁC ĐỊNH CÁC CHẤT OXY HÓA

HOT NEWS