Home Tags Đại hoàng

Tag: Đại hoàng

APLICATIONS

ZIDOVUDIN

Zidovudinum Zidovudin là 1 -(3-azido-2,3-dideoxy-β-D-erythro-pento furanosyl)-5-methylpyrimidin-2,4-(1H, 3H)-dion, phải chứa từ 97,0 % đến 102 % C10H13N5O4, tính theo chể phẩm đã làm khô. C10H13N5O4 Tính chất zidovudin Bột...

NANG MỀM CALCITRIOL

RAU SAM

HOT NEWS